COL·LABORADORS

 CLUB MAGINET
 

 El Club Maginet col·labora en la Trobada de Gegants i Nans que organitza la colla per la Festa Major de Sant Magí a Tarragona.


 AJUNTAMENT DE TARRAGONA

 
 L'Ajuntament de Tarragona col·labora en la Trobada de Gegants i Nans que organitza la colla per la Festa Major de Sant Magí a Tarragona.


 MAMA TÀLEM

 
 Mama Tàlem cedeix una part del seu local per exposar els Gegants Egipcis durant tot l'any.


 SUPERMERCAT ESCLAT

 Supermecat Esclat de Tarragona col·laborador i patrocinador especial de la colla.